Create an Account

 “เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่” จับมือ “เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม”ต่อยอดยุทธศาสตร์พัฒนาวัฒนธรรมท้องถิ่น จัดงาน “สืบฮีต สานฮอยประเพณีลอยกระทง ยี่เป็ง” ชมวิถีธรรมชาติตามเส้นทางลำน้ำแม่คาว

Continue Reading