โรงพยาบาลลานนา พร้อมบริการประชาชนชาวเชียงใหม่ ตรวจโควิด-19 เข้าเกณฑ์เสี่ยง สปสช. ใช้สิทธิได้ ไม่เสียค่าใช้จ่าย

Hits: 11

Continue Reading

เชียงใหม่ เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564

Hits: 12

Continue Reading

กองพันสัตว์ต่าง ค่ายตากสิน ร่วม รพ.ลานนา เข้าตรวจโควิด-19 เน้นการคัดกรองการสัมผัสพื้นที่เสี่ยงเข้มข้น

Hits: 15

Continue Reading