ศ. (เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เข้าร่วมในพิธีเปิดนิทรรศการ และรับมอบผลงานศิลปะจากเด็กพิการ โครงการสุขศิลป์แบบองค์รวม

จำนวน 35 ผลงาน เพื่อการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนศิลปะเด็กพิ […]

Continue Reading

สธ. เตือนไข้หวัดใหญ่ครั้งนี้มีความร้ายแรงมาก ให้งดการเดินทาง และกิจกรรมทุกประเภท

จากกรณีที่มีการโพสต์ข้อความข้างต้น ทางกรมควบคุมโรค กระท […]

Continue Reading

ชมรมสื่อออนไลน์เชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนทุกท่าน ร่วมกิจกรรมประกวดคลิปสั้น “รู้เท่าทันสื่อไม่หลงเชื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ”

ชมรมสื่อออนไลน์เชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวั […]

Continue Reading

เชิญชวนทุกท่านร่วมประกวดคลิปสั้น “รู้เท่าทันสื่อไม่หลงเชื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ”

ชมรมสื่อออนไลน์เชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวั […]

Continue Reading

เชิญชวนทุกท่าน ร่วมประกวดคลิปสั้น “รู้เท่าทันสื่อไม่หลงเชื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ”

ชมรมสื่อออนไลน์เชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวั […]

Continue Reading

ทกจ.เชียงใหม่ จัดงาน “ชาติพันธุ์ สีสันแห่งล้านนา” ครั้งที่ 2

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ จัดงาน “ชา […]

Continue Reading

แม่ทัพน้อยที่ 3 ตรวจสอบระบบขนส่งทางรถไฟ ป้องกันการลำเลียงยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมาย

แม่ทัพน้อยที่ 3 นำกำลังทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่ว […]

Continue Reading

สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย จัดสัมมนาและสมัชชาคนตาบอดแห่งชาติครั้งที่ 25 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอด

สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย เตรียมผนึกกำลังเครือข่ายทั่วป […]

Continue Reading