Lifestyle lauqerware 2019

News ประชาสัมพันธ์

กิจกรรมทดสอบตลาดเพื่อเชื่อมโยงธุรกิจ

กิจกรรมยกระดับหัตถกรรมเครื่องเขินสู่อุตสาหกรรมไลฟ์สไตล์

ภายใต้โครงการยกระดับหัตกรรมท้องถิ่นสู่อุตสาหกรรมไลฟ์สไตล์

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

วันที่ 24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562

ณ ศูนย์การค้า เมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ จังหวัดเชียงใหม่

 

 

 

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โดย ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 เป็นหน่วยงานภาครัฐที่มี หน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาอุตสาหกรรมและหัตถกรรมให้แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมขนาดกลาง และขนาดย่อม (SMEs) และผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน มีแนวคิดในการอนุรักษ์และพัฒนา ศิลปหัตถกรรมเครื่องเขิน ให้แก่ผู้ประกอบการที่ทำการผลิตเครื่องเขิน และผู้ที่สนใจ ในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ให้เกิดการกระตุ้นเพื่อรักษาภูมิปัญญา ประยุกต์ใช้ในการต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องเขิน ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตในปัจจุบัน สามารถตอบสนอง ความต้องการของ ผู้บริโภคที่มองไม่เห็นหรือยังไม่ได้รับการตอบสนอง  ผ่านการคิดค้นการใช้ งานรูปแบบใหม่ ที่ผลิตภัณฑ์เดิมไม่เคยทำได้มาก่อน หรือสร้างคุณค่าใหม่ ในสายตาของกลุ่มลูกค้าในตลาดเป้าหมายที่มีศักยภาพ

 

โดยได้จัดกิจกรรมสัมมนาชี้แจงโครงการ เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562 , กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องเขิน เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา เพื่อรับสมัครผู้ที่มีศักยภาพ เข้าร่วมประกวดผลงานการพัฒนาเครื่องเขินสู่อุตสาหกรรมไลฟ์สไตล์ ซึ่งมีการจัดผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาและแนะนำเชิงลึกด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ คอยให้คำแนะ นอกจากนี้ยังมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาคุณภาพวัตถุดิบเครื่องเขินให้กับเป้าหมายในพื้นที่ 4 จังหวัดภาคเหรือตอนบน 1 (เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน)

 

สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ เป็นการคัดเลือกผลงาน จากผู้ที่ส่งผลงานเข้าประกวดรวมทั้งสิ้น 40ผลงาน เพื่อคัดเลือกรางวัลที่ 1 2 3 และรางวัลชมเชย 2 รางวัลโดยทุกผลงานที่ส่งเข้าประกวด ได้จัดแสดงบริเวณลานกิจกรรมของศูนย์การค้าเมญ่าไลฟ์สไตล์ชอปปิ้งเซ็นเตอร์ อีกทั้งยังจะนำไปแสดงที่ ศูนย์การค้าไอคอนสยาม กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 28-31 สิงหาคม 2562 อีกด้วย

 

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 โทร 053 255 361 

 

Hits: 50

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *