(FIN) มช. ดันสินค้าอาหารภาคเหนือ สู่สากลในงาน “OTOP Food Inno Biz”

News ประชาสัมพันธ์

       

           เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2562 เวลา 17.00 น. ณ ณ โครงการคอมมูนิตี้ วัน นิมมาน จังหวัดเชียงใหม่ นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน “OTOP Food Inno Biz” พร้อมด้วย ศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเขียงใหม่ ผช.ศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา พิมลศิริผล ผอ.ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นโครงการ “การพัฒนาและจับคู่ธุรกิจสำหรับกลุ่ม OTOP ภาคเหนือเพื่อตลาดอาหารผู้สูงอายุ AEC”ภายใต้โครงการขับเคลื่อนหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ประจำปีงบประมาณ 2562
           นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน “OTOP Food Inno Biz” พร้อมกล่าวว่า โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ เป็นการยกระดับความเป็นอยู่ในชุมชนโดยการผลิตหรือจัดการทรัพยากรที่มีในท้องถิ่น ให้กลายเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ มีจุดเด่นเป็นเอกลักษณ์จำหน่ายได้ทั้งตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ ภาคเหนือมีแหล่งผลิตสินค้าโอทอปของประเทศมากมาย จึงทำให้สินค้าโอทอปภาคเหนือเติบโตอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตสินค้าโอทอปภาคเหนือ โดยการสนับสนุนของภาครัฐ และมหาวิทยาลัยผ่านการดำเนินงานของศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ ( FIN ) ที่ขับเคลื่อนระบบธุรกิจด้วยฐานความรู้และเทคโนโลยี โดยเน้นพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ เสริมสร้างความเข้มแข็งด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี พร้อมทั้งสร้างโอกาสการขายด้วยเชื่อมโยงตลาด รวมไปถึงการเจรจาจับคู่ทางธุรกิจกับผู้นำเข้าส่งออกสินค้าในประเทศ จึงเป็นการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการดำเนินธุรกิจให้กับผู้ประกอบการ เกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายสินค้าโอทอป นวัตกรรมในภูมิภาคการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ และสามารถดำเนินงานขยายตลาดสู่ความเข้มแข็งของธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางในภาคเหนือ
            ด้าน ศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเขียงใหม่ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยมียุทธศาสตร์เชิงรุกด้านนวัตกรรมด้านอาหารและสุขภาพ สู่การประยุกต์เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ ดังนั้นจึงเล็งเห็นถึงการยกระดับและพัฒนาสินค้าโอทอป ที่จะส่งผลขับเคลื่อนทั้งภาคเศรษฐกิจ ชุมชน และสังคม โดยดำเนินบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และกลุ่มอุตสาหกรรมเครือข่าย ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ โดยนำนวัตกรรมมาสร้างความแตกต่างและเพิ่มมูลค่าสินค้า จากมหาวิทยาลัยสู่ชุมชนผ่านโครงการพัฒนาและจับคู่ธุริกิจสำหรับกลุ่มโอทอปภาคเหนือเพื่อตลาดอาหารผู้สูงอายุ AEC ที่ดำเนินโดยศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (FIN) จะเป็นส่วนช่วยในการพัฒนาชุมชนร่วมผลักดันสินค้า สร้างโอกาสทางตลาด เกิดการลงทุนและพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาค
            ผช.ศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา พิมลศิริผล ผอ.ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพิ่มเติมว่าศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มช. (FIN) ประกอบไปด้วย 2 โครงการ ได้แก่ “โครงการพัฒนาและจับคู่ธุรกิจสำหรับกลุ่ม OTOP ภาคเหนือ เพื่อตลาดอาหารผู้สูงอายุ AEC” ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และ “โครงการกิจกรรมสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์แห่งอนาคต” ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้ประกอบการจาก 17 จังหวัดภาคเหนือ ให้มีการพัฒนาทักษะกระบวนการผลิตการบริหารจัดการและการตลาด ของผู้ประกอบการเพื่อยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้มีความพร้อม ส่งเสริมการนำวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาต่อยอดไปสู่การสร้างอัตลักษณ์และจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ชุมชน พร้อมทั้งนำเทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ทันสมัยมาช่วยในการผลิตอย่างเหมาะสม รวมถึงการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์และตราสินค้าช่วยเพิ่มมูลค่า เพิ่มขีดความสามารถ สร้างโอกาสการแข่งขันของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนของประเทศไทยให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น ก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการแก้ปัญหา ความยากจนในท้องถิ่น ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อกระตุ้นการพัฒนาทางเศรษฐกิจทั้งในระดับจังหวัดและระดับประเทศต่อไป
            ภายในงานได้มีการจัดแสดงสินค้านวัตกรรมด้านอาหารจากผู้ประกอบการมากกว่า 80 บูธ, การจัด Business Matching จับคู่ทางธุรกิจ, การให้คำปรึกษาด้านนวัตกรรมอาหารจากผู้เชี่ยวชาญ, การโชว์เมนูพิเศษจากเชฟแบงค์ – พงศกร เจียมสาธิต เชฟมืออาชีพ และ หม่อมหลวงภาสันต์ สวัสดิวัฒน์ กรรมการในรายการ MasterChef Thailand นอกจากนี้ ยังมีการแสดงจากศิลปินมากมาย อาทิเช่น โต๋ ศักดิ์สิทธิ์, ละมุนด์ แบนด์, โอปอล อะแคปเปลล่า7 feat. กานต์ Hum และ วงดนตรีอีกมากมาย ซึ่งงาน “OTOP Food Inno Biz” ณ ศูนย์การค้า วันนิมมาน เชียงใหม่.

Hits: 36

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *