นวัตกรรมสมุนไพรสำหรับเครื่องสำอางภาคเหนือ : การถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์

News ประชาสัมพันธ์

 

เมื่อ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๐ คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกับหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนินงานโครงการพัฒนานวัตกรรมสมุนไพรสำหรับเครื่องสำอางภาคเหนือประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติ
จากนายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน
ซึ่งประธานจัดงานในครั้งนี้คือ รศ.ดร.ภก. วิรัตน์ นิวัฒนนันท์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และนางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงค์ ประธานอาวุโสหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่

โดยการจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อจัดทำมาตรฐานวัตถุดิบสมุนไพรที่มีศักยภาพสำหรับผลิตภัณฑ์เวชสำอาง / เครื่องสำอางในภาคเหนือพัฒนาผลิตภัณฑ์เวชสำอาง / เครื่องสำอาง / ผลิตภัณฑ์สปา ที่เป็นต้นแบบและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตแก่ผู้ประกอบการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง / เวชสำอาง จากสมุนไพรไทยที่มีประสิทธิภาพและมีผลการวิจัยรองรับในด้านการใช้งานในอาสาสมัครเพิ่มศักยภาพให้ผู้ประกอบการธุรกิจเครื่องสำอาง / ผลิตภัณฑ์ สปา
เพื่อการส่งออกต่างประเทศและสร้างเครือข่ายความร่วมมือผู้ประกอบการ เครื่องสำอางสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สปาของภาคเหนือระหว่างหน่วยงานวิจัย หน่วยให้บริการทั้งภาครัฐ ภาคการศึกษา
และภาคเอกชนโครงการฯ ได้แบ่งออกเป็น ๔ กิจกรรมหลักโดยมุ่งเน้นการพัฒนาผู้ประกอบการสมุนไพรในระยะต้นทาง กลางทาง และปลายทางโดยมีผลการดำเนินงานดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ การพัฒนาวัตถุดิบสมุนไพรและสารสกัดมาตรฐานสำหรับผลิตภัณฑ์เวชสำอางในภาคเหนือ

กิจกรรมที่ ๒ พัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบและนวัตกรรมเครื่องสำอาง/เวชสำอาง/ผลิตภัณฑ์สปาจากสมุนไพรแก่ผู้ประกอบการในเขตภาคเหนือ

กิจกรรมที่ ๓ การประเมินประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์เวชสำอางจากสมุนไพรไทย

กิจกรรมที่ ๔ การพัฒนาศักยภาพและนวัตกรรมสมุนไพรสำหรับผู้ประกอบการเครื่องสำอาง

Hits: 46

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *