โรงพยาบาลลานนา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง” ACLS

ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลลานนา 3 จ.เชียงใหม่
กลุ่มงานพยาบาล โรงพยาบาลลานนา โดยนางนฤมล วัฒนปฤดา หัวหน้าองค์กรพยาบาล ได้จัดการฝึกอบรมหลักสูตร การฝึกยกระดับพัฒนาความรู้ เจ้าหน้าที่พยาบาลวิชาชีพ ในหัวข้อเรื่อง การช่วยชีวิตขั้นสูง ACLS (Advance Cardiovascular Life Support) รุ่นที่ 1 ประจำปี 2565 เพื่อเพิ่มศักยภาพ และพัฒนาองค์ความรู้ด้านการช่วยชีวิตขั้นสูง ในผู้ป่วยที่เกิดภาวะวิกฤติฉุกเฉินในสถานการณ์เร่งด่วนได้จริง อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี นพ.สุรชัย สาธิตสมิตพงษ์ แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลลานนา และ นพ.ธนัฐ ลักษณานันท์ แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน ประจำศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลลานนา3 พร้อมทั้งนางสุธีรา ตันติสันถวพงศ์ หัวหน้าแผนกผู้ป่วยหนัก และนางชณิชา สุนทรนันท์ หัวหน้าแผนกฉุกเฉิน เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่พยาบาลวิชาชีพ ICU , ห้องผ่าตัด , ห้องคลอดทารกแรกเกิด และแผนกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะเกี่ยวกับการกู้ชีพที่ถูกวิธี การดูแลผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉินต่างๆ รวมทั้งมีการสอนภาคปฏิบัติในการกู้ชีพ ด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ในการกู้ชีพต่างๆ เพื่อทบทวนความรู้ และทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพให้สามารถทำงานเป็นทีมได้ การวินิจฉัยอาการแรกรับในภาวะฉุกเฉิน และนำไปใช้ช่วยฟื้นคืนชีพผู้ป่วย (CPR)ได้อย่างถูกต้อง ทันเวลา ปลอดภัย รวมทั้งลดอัตราการเสียชีวิตได้อย่างทันท่วงที

พว.จิราลักษณ์ จันทร์กระจาย หน.แผนกสื่อสารการตลาด โรงพยาบาลลานนา

Hits: 4

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *