สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย จัดสัมมนาและสมัชชาคนตาบอดแห่งชาติครั้งที่ 25 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอด

ข่าวประชาสัมพันธ์

สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย เตรียมผนึกกำลังเครือข่ายทั่วประเทศจัดสัมมนาและสมัชชาคนตาบอดแห่งชาติครั้งที่ 25 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดอย่างสร้างสรรค์ เท่าเทียม และเป็นธรรมถ้วนหน้า

วันนี้ (22 เม.ย. 65) ที่ห้องคีรีมาศ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย จัดแถลงข่าวการจัดโครงการสัมมนาเรื่อง การเสริมพลังคนตาบอด ท่ามกลางการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 : รอด รุ่ง ร่วม เติบโต พัฒนาไปด้วยกันอย่างสร้างสรรค์ เท่าเทียม และเป็นธรรมถ้วนหน้า และสมัชชาคนตาบอดแห่งชาติ ครั้งที่ 25 ในระหว่างวันที่ 23 – 27 เมษายน 2565 โดยมี นายมณเฑียร บุญตัน สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดงาน นางจิราพร เชาวน์ประยูร ยามาโมโต้ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเชียงใหม่ และนายพัฒนา พุดตาล หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมแถลงข่าวเพื่อสะท้อนการทำงานด้านคนพิการ และการกำหนดนโยบายด้านคนพิการ พร้อมทั้งเป็นการเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันได้

โดยปัจจุบันมีคนพิการที่ถือบัตรประจำตัวคนพิการ จำนวนกว่า 2 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 3.18 ของประชากรทั่วประเทศ ซึ่งคนพิการถือเป็นปัจจัยสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ รัฐบาลจึงให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมและพัฒนาทักษะที่จำเป็นด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับปัจจุบัน เพื่อให้สามารถรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงและมีการปรับตัวพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้นโยบายขับเคลื่อนงานสำคัญ 3 ส่วน คือ การช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง ปฏิรูปการขึ้นทะเบียนคนพิการ และการพัฒนาระบบและศักยภาพคนพิการ

ภายในงานมีการจัดสัมมนาในหัวข้อต่างๆ มากมาย ที่เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับคนตาบอดไทยทั่วประเทศจากวิทยากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ นอกจากนี้ยังมีการประชุมเชิงปฏิบัติการต่างๆ อาทิ ดนตรี การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร เทคโนโลยี และความเท่าเทียมในการดำรงชีวิตของคนตาบอดในสังคม การจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากคนตาบอดทั่วประเทศ ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถรับชมได้หลากหลายช่องทาง ได้แก่ Facebook สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย Youtube tabinfo, Clubhouse สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย และ www.สมัชชาคนตาบอดแห่งชาติ.com

***********
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
22 เมษายน 2565

Hits: 4

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *