เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จัดพิธีเปิดกิจกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ ส่งเสริมการท่องเที่ยว โครงการ “อบรมยุวชนอาสาและนำเที่ยวท้องถิ่น ประจำปี 2565”

ข่าวประชาสัมพันธ์

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จัดพิธีเปิดกิจกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ ส่งเสริมการท่องเที่ยว โครงการ “อบรมยุวชนอาสาและนำเที่ยวท้องถิ่น ประจำปี 2565”

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 31 มกราคม 2565 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จัดพิธีเปิด โครงการ “อบรมยุวชนอาสาและนำเที่ยวท้องถิ่น ประจำปี 2565” เพื่อเปิดประสบการณ์การนำเที่ยวแก่เยาวชนและผู้สูงอายุในชุมชน โดยมี นายสายสิทธิ์ เจตสิกทัต ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร เป็นประธาน พร้อมด้วย นางสาวฐิติรัตน์ ตะวันวงค์ ผู้อํานวยการ สํานักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี, คณะผู้บริหาร, นายวชิระ สีจันทร์ ผู้นำชุนชนบ้านเหมืองกุง และนางสุพรรณ อินทะชัย ผู้นำชุนชนบ้านไร่กองขิง เข้าร่วมด้วย ณ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
นายสายสิทธิ์ เจตสิกทัต ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร กล่าวว่า เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เป็นสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ที่ติดอันดับต้นๆ ในการนำรายได้เข้าสู่ประเทศ และเกิดขยายตัวด้านการท่องเที่ยวขึ้นอย่างรวดเร็ว และในแต่ละปีจะมีผู้สำเร็จการศึกษาด้านการท่องเที่ยวมาอย่างต่อเนื่อง แต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีจึงได้เล็งเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้น และได้จัดทำกิจกรรม “ยุวชนอาสาและนำเที่ยวท้องถิ่น ประจำปี 2565” ขึ้นมา เพื่อเป็นการรองรับการท่องเที่ยวที่กำลังเติบโตขึ้น รวมถึงเป็นการสร้างอาชีพให้เยาวชน ผู้สูงอายุในชุมชน และผู้ที่มีความสนใจแต่ยังขาดความรู้ในด้านการท่องเที่ยว ได้เข้ามาฝึกอบรมและเรียนรู้ พร้อมนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้นักท่องเที่ยวได้รับทราบต่อไป
และสำหรับโครงการ “อบรมยุวชนอาสาและนำเที่ยวท้องถิ่น ประจำปี 2565” ในปีนี้ มีผู้เข้าร่วมเป็นยุวชนอาสา จำนวน 30 คน และผู้สูงอายุ บ้านไร่กองขิงและบ้านเหมืองกุง จำนวน 10 คน โดยจะได้ฝึกอบรมภาคทฤษฎีก่อนฝึกปฏิบัติการจริง ทั้งความรู้พื้นฐาน, ความรู้เฉพาะอาชีพ, ความรู้เกี่ยวกับภาษาต่างประเทศเบื้องต้น (อังกฤษ, จีน) และภาคปฏิบัติจะมีการลงพื้นที่ในส่วนแสดงสัตว์ของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จำนวน 4 จุด ประกอบด้วย Jaguar Trail Zone, Savanna Safari Zone, Predator Prowl Zone, งานอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยว และการเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นจากชุมชน ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดจัดขึ้นในระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ – เดือนกรกฎาคม 2565 (เฉพาะวันศุกร์, เสาร์ และนักขัตฤกษ์) โดยผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมจนจบหลักสูตรจะได้รับใบประกาศนียบัตรการเป็นยุวชนอาสาและนำเที่ยวท้องถิ่น พร้อมค่าตอบแทน อีกด้วย
ทั้งนี้ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน SHA Plus จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และได้รับการรับรองมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวเพื่อนันทนาการระดับดีเยี่ยม ประจำปี 2564 จากกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สามารถมั่นใจได้ถึงความปลอดภัยในการเข้าใช้บริการ ซึ่งมีมาตราการป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโควิด – 19 อย่างเคร่งครัด

Hits: 6

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *