องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ลงนามความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อพัฒนางานวิชาการ งานวิจัยและบริการวิชาการร่วมกัน

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเชียงใหม่

สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (คณะพัฒนาการท่องเที่ยว) ซึ่งการจัดทำบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้เพื่อแสดงกรอบการดำเนินงานและแนวทางความร่วมมือ เพื่อพัฒนางานวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการร่วมกัน เพื่อยกระดับการขับเคลื่อนงานด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสู่ ภูมิทัศน์แห่งการแข่งขันใหม่ในยุคปฏิวัติอุสาหกรรม 4.0 และเพื่อให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงในระบบอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั้งภายในภูมิภาคและสภาวะการแข่งขันสูงของโลกต่อไป โดยมีวัตถุประสงค์ในความร่วมมือด้านการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา นักวิจัย บุคลากรของทั้งสองหน่วยงาน รวมถึงการพัฒนางานวิชาการ งานวิจัย และการบริการวิชาการร่วมกัน เพื่อยกระดับการท่องเที่ยวไทยสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณค่าสูง (High Value Destination) มุ่งเน้นการบูรณาการงานวิจัยเพื่อยกระดับองค์ความรู้ ควบคู่กับการจัดการศึกษาตลอดชีวิต รวมทั้งขยายโอกาสทางการศึกษาผ่านการเทียบโอนประสบการณ์ สู่การจัดการเรียนการสอนในระบบ ในการพัฒนาศักยภาพบุคลากร รวมทั้งร่วมกันสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตร และจัดการศึกษาร่วมกันเพื่อให้ได้มาตรฐานการศึกษาระดับสากล

Hits: 2

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *