กองพันสัตว์ต่าง ค่ายตากสิน ร่วม รพ.ลานนา เข้าตรวจโควิด-19 เน้นการคัดกรองการสัมผัสพื้นที่เสี่ยงเข้มข้น

ข่าวประชาสัมพันธ์

กองพันสัตว์ต่าง ค่ายตากสิน ร่วม รพ.ลานนา เข้าตรวจโควิด-19 เน้นการคัดกรองการสัมผัสพื้นที่เสี่ยงเข้มข้น
.
กองพันสัตว์ต่าง กรมการสัตว์ทหารบก ค่ายตากสิน ร่วมกับ รพ.ลานนา จัดโครงการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อโควิด-19 .. ตรวจโควิดในค่ายทหาร ป้องกันการระบาดระลอกที่ 2 …
.
เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 ณ กองพันสัตว์ต่าง กรมการสัตว์ทหารบก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ พันโท จักรพันธ์ พุฒสุวรรณ ผู้บังคับกองพัน กองพันสัตว์ต่าง กรมการสัตว์ทหารบก มอบหมายให้ ร้อยตรี สมพงษ์ มีแดนไผ่ ผู้ช่วยนายทหารฝ่ายยุทธการและการฝึกฯ กองพันสัตว์ต่าง กรมการสัตว์ทหารบก ประสานงานร่วมกับ โรงพยาบาลลานนา จัดโครงการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อโควิด-19 ผู้บังคับบัญชาห่วงใยกำลังพลทุกนาย เข้าตรวจคัดกรองโควิด-19 เชิงรุก และเพื่อเป็นการยกระดับมาตรการเฝ้าระวัง ควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดจากเชื้อโรคโควิด 19 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และความจำเป็นของประชาชน ตามประกาศของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ในคราวประชุมครั้งที่ 75/2563 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา ทีมงานออกหน่วยตรวจโควิด-19 เคลื่อนที่ของโรงพยาบาลลานนา ได้เน้นการคัดกรองเข้มข้น ค้นหาผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดเสี่ยง (จังหวัดสมุทรสาคร ฯลฯ) และทหารที่สัมผัสประชาชนใน 3 ตำบล ของอำเภอแม่อาย ประกอบด้วย ตำบลแม่อาย ตำบลมะลิกา และตำบลท่าตอน พร้อมให้ความรู้ในการปฏิบัติตัว ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการสวมใส่หน้ากากอนามัย การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 1-2 เมตร และหลีกเลี่ยงการไปในสถานที่รวมคนจำนวนมาก
.
โดยทีมออกหน่วยตรวจโควิด-19 เคลื่อนที่ของโรงพยาบาลลานนานี้ ได้รับอนุญาตจากสำนักงานสาธารณสุข จ.เชียงใหม่แล้ว ประกอบไปด้วย ทีมแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ เจ้าหน้าที่เทคนิคการแพทย์ และพยาบาลวิชาชีพ นำทีมโดยนางจิราลักษณ์ จันทร์กระจาย หัวหน้าแผนกสื่อสารการตลาด พร้อมให้บริการ Swap เชื้อ หรือเก็บตัวอย่างเชื้อ จากโพรงจมูก และลำคอ แล้วส่งไปตรวจยังห้องปฏิบัติการไบโอโมเลกุลลาร์ ของโรงพยาบาลลานนา ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการที่ผ่านการตรวจมาตรฐาน รับรองจากศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ในการเป็นห้องปฏิบัติการ ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยเทคโนโลยี แบบ Real-Time PCR ตามขั้นตอนของระเบียบกระทรวงสาธารณสุขอย่างถูกต้อง ซึ่งผลการตรวจจะใช้เวลารู้ผลภายใน 24 ชั่วโมง เพื่อเป็นการยืนยันในการปลอดจากเชื้อโควิด-19
.

/// จิราลักษณ์ จันทร์กระจาย หน.แผนกสื่อสารการตลาด โรงพยาบาลลานนา

Hits: 15

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *