Create an Account
กิจกรรมโครงการ “เหมืองแร่ปลอดภัย ห่วงใยประชาชน ปี ๓”
วันศุกร์ที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓
ณ บริเวณอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
โดยชมรมผู้ประกอบการเหมืองหินดอยไก่เขี่ย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
Organize by ซัคเซส ออร์กาไนเซอร์ แอนด์มีเดีย
แสดงความคิดเห็น

Hits: 12