Create an Account

ขอเชิญเที่ยวงานปล่อยโคม

“ประเพณียี่เป็ง สืบสานวัฒนธรรม สร้างสรรค์การท่องเที่ยว ส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้สู่ชุมชน”

ณ กรมรบพิเศษที่ 5 ค่ายขุนเณร  ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่  

 ในวันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา  14.00 – 22.00  น.

 

ภายในงานพบกับกิจกรรม

  1. เรียนรู้หัตถกรรมกับ ครูช่างหัตถกรรม 10 ท่าน ทั่วภาคเหนือ ซึ่งก็เป็นระดับอาจารย์
  2. ชมการแสดงจาก ช่างฟ้อน 200 คน ตั้งแต่เวลา 18.00 น.โดย เริ่มการแสดงชุดใหญ่บนเวที
  3. เรียนรู้พับกระทงจากเกษตรกร นับร้อยคน เริ่มแต่บ่าย 3 โมง เป็นต้นไป
  4. ปล่อยโคมพร้อมกัน ตอน 2 ทุ่ม

หลังจาก พระสวดให้พรเสร็จ

 

คนไทยลงทะเบียนเข้างานฟรี ได้ที่ ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

รับจำนวนจำกัดเพียง 1,000 ท่านเท่านั้น

 

วันงานต้องถือบัตรประชาชนอย่างเดียว (โดยแจ้งว่า ได้ ลงทะเบียนที่ ดนตรีสีสัน)

เข้างานต้องพกบัตร ประชาชนเท่านั้น

เพราะเข้าไปที่ ในค่าย ต้องผ่านระบบรักษาความปลอดภัย

**สถานที่จัดงานมีในอนุญาตปล่อยโคมเป็นที่เรียบร้อย

 

แสดงความคิดเห็น