Create an Account

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับ จังหวัดเชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประสานความร่วมมือ  ดำเนินการโครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ร่วมสนับสนุนการดำเนินงาน เพื่อนำรายได้จากค่าสมัครโดยไม่หักค่าใช้จ่ายของทุกจังหวัด นำมาจัดตั้งกองทุนการศึกษาบรมราชาภิเษก ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ในมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ประพฤติดีมีฐานะยากจนจากท้องถิ่นทั่วประเทศให้มีโอกาสรับการศึกษา อีกทั้งเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตลอดทั้งเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนหันมาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีอีกด้วย

โดยจังหวัดเชียงใหม่ได้กำหนดจัดงาน เดิน-วิ่งมินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในวันอาทิตย์ที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๕.๓๐ น. บริเวณด้านหน้าศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา โดยแบ่งการเดิน-วิ่งออกเป็น ๒ ประเภท ประกอบด้วย ประเภทฟันรัน ระยะทาง ๕ กิโลเมตร และประเภทมินิฮาล์ฟ มาราธอน ระยะทาง ๑๐.๕ กิโลเมตร โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับเสื้อ และเหรียญที่ระลึกเมื่อเข้าเส้นชัย สำหรับประเภทมินิฮาล์ฟมาราธอน ระยะทาง ๑๐.๕  กิโลเมตร ผู้ที่เข้าเส้นชัยลำดับที่ ๑ – ๓ ของประเภทชายและหญิงจะได้รับถ้วยรางวัลด้วย ทั้งนี้ค่าสมัครเข้าร่วมโครงการ ๔๐๕ บาท นำไปสมทบทุนในการจัดตั้งกองทุนการศึกษาบรมราชาภิเษก ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ในมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ โดยจะเปิดสมัคร ออนไลน์ตั้งแต่ ๑๒ ตุลาคม ถึง วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ เฟสบุ๊คแฟนเพจ “สานพลังท้องถิ่นไทย เดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติฯ จ.เชียงใหม่

https://www.facebook.com/cmpaorun2019/

 

 

 

 

ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม สามารถสแกน QR code และทำตามขั้นตอนตามสื่อประชาสัมพันธ์ด้านล่างนึ้

หรือ เข้าไปที่ https://docs.google.com/forms/d/1V0y970y984Ja5KMuDftJD_C9l_1wjaXETNmhk5dDtBc/edit

 

 

 

 

Link เช็คผลการสมัคร

https://docs.google.com/spreadsheets/d/18IXd8siQsFFqj-j_9un5mJc6doNs04inUtJl5sMMFMM/edit#gid=730832960

แบบเสื้อ

 

แบบเหรียญที่ระลึก

 

 

 

 

เส้นทางวิ่งสำหรับฟันรัน ๕ กิโลเมตร

จุดปล่อยตัวอยู่ที่บริเวณหน้าป้ายศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา วิ่งผ่านศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ ข้ามสะพานเข้าสู่ถนนเลียบคันคลองชลประทาน ผ่านสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ ๗๐๐ ปี กลับตัวที่บริเวณสะพานหน้าโรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ วิ่งกลับช่องทางจักรยาน ผ่านสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ ๗๐๐ ปี ศูนย์บ้านพักราชการ ศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ และเข้าเส้นชัยที่บริเวณหน้าป้ายศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา

 

 

 

เส้นทางวิ่งสำหรับมินิมาราธอน  ๑๐.๕ กิโลเมตร

จุดปล่อยตัวอยู่ที่บริเวณหน้าป้ายศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา วิ่งผ่านศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ ข้ามสะพานเข้าสู่ถนนเลียบคันคลองชลประทาน ผ่านสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ ๗๐๐ ปี ผ่านโรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ มุ่งหน้าไปยังทางเข้าห้วยตึงเฒ่า เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ผ่านข่วงพระเจ้าล้านนา บ้านธนารักษ์ เชียงใหม่ กลับตัวบริเวณจุดเลี้ยวหน้าป้ายโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อันเนื่องจากพระราชดำริ วิ่งกลับเส้นทางเดิมถึงปากทางเข้าห้วยตึงเฒ่าแล้วเลี้ยวขวาก่อนข้ามสะพานคลองชลประทานวิ่งตามเส้นทางจักรยานผ่านวิทยาลัยพยาบาลบรมชนนี ผ่านสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ ๗๐๐ ปี ศูนย์บ้านพักราชการ ศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ และเข้าเส้นชัยที่บริเวณหน้าป้ายศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา

 

 

 

 

แสดงความคิดเห็น

Hits: 76