Create an Account

 

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2562 : คณะกรรมการสวัสดิการ โรงพยาบาลลานนา จัดงานงานเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ Lanna Staff Fun Run 2019 ณ อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า จ.เชียงใหม่… โดยมี นพ.ดุสิต ศรีสกุล ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลลานนา เป็นประธานเปิดงาน วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการจัดงานกีฬาประจำปี เพื่อส่งเสริมให้พนักงานของโรงพยาบาลลานนาทุกคน หันมาเอาใจใส่สุขภาพโดยการออกกำลังกาย พร้อมทั้งเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ภายในโรงพยาบาลลานนาอีกด้วย โดยงานนี้มีทั้งคณะผู้บริหาร แพทย์ เจ้าหน้าที่พนักงาน พร้อมทั้งครอบครัวผู้ติดตาม เข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง ทำให้บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นของสมาชิกพี่น้องชาวลานนาทุกคน

 

แสดงความคิดเห็น