Create an Account

 

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน ประกาศผลการการประกวดออกแบบตัดเย็บเสื้อผ้า “Lanna Cath Show” และการประกวดภาพถ่าย “มนต์เสน่ห์เมืองเหนือ ภูมิปัญญาถิ่นผ้าทอ” เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ณ พิพิธภัณฑ์ชุมชนเมืองลำพูน (คุ้มเจ้าราชสัมพันธวงศ์)  โดยมีนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย นายเมธี บัวพึ่ง พาณิชย์จังหวัดลำพูน เป็นผู้มอบรางวัล

          รางวัลชนะเลิศการประกวดออกแบบตัดเย็บเสื้อผ้า “Lanna Cath Show” ได้แก่ผลงาน LANNA CHIC ทีมจาวเหนือ โดยนายธนกานต์ พันธุ์สุข

            รางวัลชนะเลิศการประกวดภาพถ่าย “มนต์เสน่ห์เมืองเหนือ ภูมิปัญญาถิ่นทอผ้า” ได้แก่ ผลงาน ลายซิ่นตีนจก โดย นายพลฤทธิ์  ฐิติวริทธินันท์

แสดงความคิดเห็น