Create an Account

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จัดประกวดออกแบบของที่ระลึกจากวัสดุธรรมชาติ (Chiang Mai Night Safari Eco friendly souvenirs design contest 2019) เชิญชวนนักเรียน นักศึกษา ผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไป ร่วมส่งผลงาน ชิงรางวัลมูลค่ากว่า 116,000 บาท รับสมัครวันนี้ – 30 มิถุนายน 2562

การประกวดออกแบบของที่ระลึกจากวัสดุธรรมชาติ (Chiang Mai Night Safari Eco friendly souvenirs design contest 2019) เป็นแนวคิดในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม โดยนำวัสดุธรรมชาติที่เหลือทิ้งของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี มาจัดทำเป็นของที่ระลึก ซึ่งประกอบไปด้วย มูลสัตว์ชนิดต่างๆ เศษหญ้าแห้งที่เหลือทิ้งจากการเป็นอาหารสัตว์ เศษใบไม้ กิ่งไม้ชนิดต่างๆ ที่มีในรอบพื้นที่ รวมทั้งเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปได้ใช้ประโยชน์ในด้านการศึกษาและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี โดยแบ่งการประกวดเป็น 2 ประเภท คือ

1.นักเรียน,นักศึกษา

2.ผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไป

ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนสมัครร่วมกิจกรรมหรือสอบถามรายละเอียดการประกวดเพิ่มเติมได้ที่

Facebook : การประกวดออกแบบของที่ระลึกจากวัสดุธรรมชาติ 

Facebook : เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี Chiang Mai Night Safari 

Line@: เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติมhttps://www.facebook.com/ChiangMaiNightSafariEcoFriendlySouvenirDesign2019
ใบสมัครร่วมกิจกรรม https://www.surveycan.com/survey213997

สอบถามข้อมูลได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานพัฒนาพิงคนคร 053-920000

แสดงความคิดเห็น