Create an Account

7 เมษายน 2562 – จ.เชียงใหม่ : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงใหม่ ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และสมาคมโรงแรมไทยภาคเหนือ จัดงานแถลงข่าวกิจกรรม “ม่วนอก ม่วนใจ๋ ปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่” ณ ลานน้ำพุ หน้าศูนย์การค้าเมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของเชียงใหม่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ และกระตุ้นการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงสถานการณ์ปัญหาหมอกควัน พร้อมกันนี้ยังร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวในพื้นที่ทำกิจกรรม CSR “เชียงใหม่ร่วมใจ ลดหมอกควัน” ในบริเวณข่วงประตูท่าแพ และบริเวณรอบคูเมืองเชียงใหม่ เพื่อทำความสะอาด ฉีดพ่นน้ำลดหมอกควันเตรียมพร้อมรับนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่กำลังจะมาถึงนี้

แสดงความคิดเห็น

Hits: 17