Create an Account

เทศบาลตำบลหนองควายขอเชิญร่วมงาน “ผ่องานศิลป์  ถิ่นหัตถกรรม  กิ๋นของลำ  ต๋ามวิถีหนองควาย”  ครั้งที่ 4

วันที่ 23 – 24 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ลานน้ำต้นหลวง บ้านเหมืองกุง ต.หนองควาย อ.หางดง  ติดกับสี่แยกสะเมิง

ภายในงานพบกับการประกวดรำวงย้อนยุค ,

การประกวดหนูน้อย OTOP ต.หนองควาย ,

การประกวดเขียนลายน้ำต้นและการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง

เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมการประกวดเขียนลายน้ำต้น และจำหน่ายสินค้าในกาดหมั้ว 

ผู้สนใจจับจองพื้นที่จำหน่ายสินค้าภายในงาน ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

สอบถามโทร.053 125 070  086 420 6401

“ชมบรรยากาศงานวัด  สัมผัสกาดหมั้วล้านนา  ค้นหาผญ๋า ภูมิปัญญาท้องถิ่น”

จัดโดย เทศบาลตำบลหนองควาย ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่าย

 

 

แสดงความคิดเห็น