Create an Account

 

วันที่ 1-10 กุมภาพันธ์ 2562   เวลา 10.00 น. – 20.00 น.

ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 1 ถนนทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่

พบการจำหน่ายสินค้าจากโรงงานอุตสาหกรรม เครื่องจักรอุตสาหกรรม

เสื้อผ้า เครื่องประดับ เครื่องหนัง กระเป๋า รองเท้า  ของแต่งบ้าน ของกิน ของฝากและสินค้าอื่นๆอีกมากมาย

การเปิดคลินิกให้คำแนะนำกับผู้ประกอบการ SMEs และผู้ประกอบการกลุ่ม Startup

แสดงความคิดเห็น