Create an Account

🐕🐈 5 กุมภาพันธ์ 2562 งานสัตวแพทย์ ฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม สำนักการสาธารณสุขฯ ออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เห็บ ให้กับสุนัขและแมว โดยมีเจ้าของนำสุนัขและแมวมารับบริการฉีดวัคซีน ณ ชุมชนการเคหะเชียงใหม่ และชุมชนใจแก้ว
🐕🐕เจ้าของสุนัข แมว ที่จะนำสัตว์เลี้ยงสามารถนำมารับบริการตามจุดบริการต่างๆ ติดตามข่าวสารได้ที่

Facebook : เทศบาลนครเชียงใหม่หรือโทรสอบถามได้ที่ 0 5325 9136 ในวันเวลาราชการ.

แสดงความคิดเห็น