Create an Account

สมาคมสตรีนครเชียงใหม่ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และภาคีเครือข่าย

ขอเชิญเที่ยวงาน ศิลปาชีพล้านนาไทย ก้าวไกลด้วยพระบารมี  ครั้ง ที่ 1

ระหว่าง วันที่ 8-10 กุมภาพันธ์  นี้ ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์

ชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาล ที่ 9

การออกแบบแฟชั่น ทอศิลป์ถิ่นล้านนา

ชมผ้าโบราณ ราชสำนักเชียงใหม่ อันทรงคุณค่า

สืบสานวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย และการแกะสลักผลไม้

เลือก ชม ชิม ช้อป สินค้า OTOP พรีเมี่ยม 5 ดาว  และผลิตภัณฑ์ จากโครงการหลวง

เชิญชวนผู้เข้าร่วมงาน แต่งชุดไทยห่มสไบ เดินเล่นย้อนยุค

8-10 กุมภาพันธ์  นี้ ในงาน ศิลปาชีพล้านนาไทย ก้าวไกลด้วยพระบารมี  ครั้ง ที่ 1

ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่

 

 

แสดงความคิดเห็น

Hits: 89