Create an Account

เนื่องด้วย TCC GROUP(North) ประกอบด้วยโครงการบ้านโบราณเชียงใหม่ (Ancient House Chiangmai), โครงการตลาดอนุสาร (Anusarn Market), โครงการกาแลไนท์บาซาร์ (Kalare Night Bazaar), โครงการไนท์บาซาร์เชียงใหม่ (Night Bazaar Chiangmai) และ โครงการกาแลสุริวงศ์ (Suriwong Center) ร่วมกับสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จังหวัดเชียงใหม่ (กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข) ได้กําหนดจัดการแข่งขันเดิน-วิ่งการกุศล วิ่งสู้ฟิต พิชิตขัวเหล็ก (IRON BRIDGE CHIANGMAI minimarathon 2019) by TCC GROUP (North) ตอบสนองกับเทรนด์ความสนใจด้านการดูแลสุขภาพของคนไทย  ในวันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2562 เวลา 05.00-08.00 น. ระยะทาง เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ  5 กม. และ วิ่งมินิมาราธอน 10.5 กม. จุดเริ่มต้นและเส้นชัย ณ บ้านโบราณเชียงใหม่ ถ.เจริญประเทศ (ผ่านสะพานเหล็กทุกเส้นทาง) โดยมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

วัตถุประสงค์หลัก

  • นำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายทั้งหมด มอบให้กับสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมในการช่วยเหลือ บำบัดรักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพสำหรับเด็กพิการพัฒนาการล่าช้า
  • ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้กีฬาเป็นสื่อ
  • ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทั่วไป ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ โดยการ เดิน-วิ่ง

 

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ สนใจสมัคร ได้ที่  ww.jogandjoy.com หรือ https://www.facebook.-Iron-Bridge-minimarathon-2019-by-TCC-Group-North-

 

แสดงความคิดเห็น