Create an Account

 

ค่าธรรมเนียมในการสมัครบัตร SF Movie Club 
บัตรสมาชิก SF MOVIE CLUB CARD มี ค่าธรรมเนียมในการสมัครดังนี้
•  ค่าธรรมเนียม 150 บาท สำหรับสมาชิกประเภท General และ Senior
•  ค่าธรรมเนียม 100 บาท สำหรับสมาชิกประเภท Student และ Kids
และใช้ค่าธรรมเนียมเดียวกันสำหรับการต่ออายุสมาชิก, การออกบัตรใหม่กรณีบัตรสูญหายและชำรุด


การจำแนกกลุ่มสมาชิกตามกำหนดอายุ

•   ผู้ที่มีอายุไม่เกิน 12 ปี  จำแนกประเภทเป็นสมาชิกกลุ่ม Kids
•   ผู้ที่มีอายุครบ 12 แต่ไม่เกิน 23 ปี  จำแนกประเภทเป็นสมาชิกกลุ่ม Student
•   ผู้ที่มีอายุครบ 23 แต่ไม่เกิน 60 ปี  จำแนกประเภทเป็นสมาชิกกลุ่ม General
•   ผู้ที่มีอายุครบ 60 ปีขึ้นไป  จำแนกประเภทเป็นสมาชิกกลุ่ม Senior

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก SF Movie Club Card
รับสิทธิ์ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ 1 ที่นั่ง ฟรี 1 ที่นั่ง ภายในสัปดาห์เกิด
เงื่อนไขการรับสิทธิ์
1. จำกัดเฉพาะการซื้อบัตรชมภาพยนตร์ในราคาสมาชิกทั่วไป (General) เท่านั้น
2. ลูกค้าต้องทำการใช้สิทธิ์ภายใน 7 วัน นับจากวันเกิด
3. ลูกค้าต้องสมัครสมาชิกก่อนวันเกิด ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน

สะสมภาพยนตร์ครบตามที่กำหนดในแต่ละ Level เพื่อรับส่วนลดราคาพิเศษเพิ่มเติมตามลำดับขั้น  (Collect by movie titles, Get More Discount)
ข้อกำหนดการปรับระดับสมาชิกประเภท General Card และส่วนลดราคาพิเศษเพิ่มเติมของแต่ละระดับ

  • ระดับ Platinum : ชมภาพยนตร์ตั้งแต่ 19 เรื่องขึ้นไป รับส่วนลด 35 บาท
  • ระดับ Gold : ชมภาพยนตร์ตั้งแต่ 13-18 เรื่อง รับส่วนลด 30 บาท
  • ระดับ Silver : ชมภาพยนตร์ตั้งแต่ 6-12 เรื่อง รับส่วนลด 25 บาท
  • ระดับ Beginner : ชมภาพยนตร์ตั้งแต่ 1-5 เรื่อง รับส่วนลด เริ่มต้นที่ 20 บาท

หมายเหตุ :
1. สะสม 1 เรื่อง = 1 Movie Title (Soundtrack และ พากย์ไทย นับเป็นเรื่องเดียวกัน)
2. สิทธิ์ส่วนลดราคาพิเศษเพิ่มเติมใช้ได้ 1 ที่นั่ง/เรื่อง เท่านั้น
3. สิทธิ์ส่วนลดราคาพิเศษเพิ่มเติม เฉพาะที่นั่ง Deluxe หรือ Premium เท่านั้น
4. การนับจำนวนภาพยนตร์  จะนับที่นั่งจากราคาสมาชิกเท่านั้น (ไม่นับรวมที่นั่งจากราคาโปรโมชั่น, บัตร Complimentary, Gift Card, Gift Voucher, VIP Card, Gold Card, Platinum Card, Diamond Card)
5. ระบบตรวจสอบจำนวนภาพยนตร์สะสม และให้สิทธิ์ส่วนลดราคาพิเศษเพิ่มเติมอัตโนมัติในวันถัดไป โดยไม่ต้องเปลี่ยนบัตร
6. ไม่สามารถโอนสิทธิ์ไปยังบัตรอื่นได้ หากมีการเปิดบัตรใหม่ จะต้องทำการสะสมจำนวนภาพยนตร์ใหม่

แสดงความคิดเห็น