วิทยุออนไลน์

บริษัท ดนตรีสีสัน จำกัด มีการเติบโตทางธุรกิจที่เริ่มจากการผลิตรายการวิทยุ เป็นที่รู้จักในชื่อของ รายการดนตรีสีสัน” โดยไก่ เยาวนา อาทิตย์ธรรม ตั้งแต่ปี 2533 กระทั่งถึงปัจจุบันเรายังไม่หยุดนิ่งและยังคงมีการพัฒนารูปแบบรายการวิทยุ เพื่อผู้ฟังในทุกกลุ่ม อย่างทั่วถึง ไม่ว่าจะเป็น ดนตรีสีสัน Modern 9875 และดนตรีสีสัน FRIEND 102.5 MHz. หลากหลายคลื่นวิทยุในเครือดนตรีสีสัน เข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างชัดเจน และไม่จำกัดเฉพาะการรับฟังทางวิทยุในจังหวัดเชียงใหม่เท่านั้น ยังสามารถฟังได้ทุกที่ทั่วโลกที่ต้องการผ่านออนไลน์เรดิโอเน็ตอีกด้วย
บริษัท ดนตรีสีสัน จำกัด มีทีมผลิตสื่อด้านวิทยุอย่างเต็มรูปแบบ ให้บริการผลิตสปอตโฆษณาวิทยุ วางแผนประชาสัมพันธ์ให้กับผลิตภัณฑ์และธุรกิจต่าง ๆ ทั่วประเทศ ทุ่มเททุกความมุ่งมั่นใส่ใจทุกรายละเอียด เพื่อผลตอบรับทางธุรกิจของลูกค้าอย่างสูงสุด พร้อมกันนี้ยังรับผลิตงานเสียงในรูปแบบที่หลากหลาย ไม่จำกัดเฉพาะงานวิทยุเท่านั้น ไม่ว่าจะเป็น Voice over เปิดงานหรือเปิดตัวสินค้า พรีเซ็นเตชั่น สปอตรถแห่ สารคดี และงานกิจกรรมต่าง ๆ ครบวงจร

บริษัท ดนตรีสีสัน จำกัด ไม่ใช่แค่วิทยุ ไม่ได้ผลิตเพียงแค่สื่อโฆษณา แต่รับทำสื่อโฆษณาและกิจกรรมแบบครบวงจร ดังปณิธานที่ว่า “ผลิตสื่อคุณภาพ สู่งานโฆษณา”

Hits: 181