• NEWS UPDATE
  เที่ยวงานสุขภาพ “ออร์แกนิโก้ โอ้-ลัล-ล้า” กินต้านโรค บริโภคอย่างฉลาด ด้วยอาหารออร์แกนิค

   

  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสมาคมเครือข่ายคลัสเตอร์อาหารออร์แกนิคภาคเหนือ ขอเชิญร่วมงาน “ออร์แกนิโค โอ้-ลัล-ล้า” งานแสดงสินค้าอินทรีย์และธรรมชาติ รวมถึงบริการอินทรีย์ที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่ รวบรวมผู้ผลิตผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสินค้าและบริการอินทรีย์ และธรรมชาติ อย่างครบวงจร เพื่อขยายตลาดสินค้าอินทรีย์ ตลอดจนกระตุ้นการบริโภคสินค้าอินทรีย์ ส่งเสริมภาพลักษณ์สินค้าอินทรีย์ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น

            กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้พัฒนารูปแบบธุรกิจเพื่อสร้างโอกาสทางการค้า ภายใต้โครงการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการแบบครบวงจร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถทางการแข่งขันของผู้ประกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชน ด้วยการลงพื้นที่จริง วิเคราะห์และศึกษากลุ่มธุรกิจที่มีศักยภาพในแต่ละภูมิภาค ผลักดันให้เกิดความเชื่อมโยงกันในรูปแบบของเครือข่ายตลัสเตอร์ ร่วมจัดทำระบบการบริหารจัดการธุรกิจ การตลาด และจัดทำแผนพัฒนาเครือข่ายคลัสเตอร์ให้สามารถนำไปใช้ได้จริง ตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการและผู้บริโภคอย่างเป็นรูปธรรม มุ่งสร้างผลประโยชน์แก่เศรษฐกิจและสังคมในระยะยาว โดยมีสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้ดำเนินงาน ใน 6 ภูมิภาค โดยในภาคเหนือนั้นได้เลือก “อาหารออร์แกนิค” เป็นคลัสเตอร์หลัก มีการให้คำปรึกษาและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ การตลาด และแผนพัฒนาเครือข่ายคลัสเตอร์ กิจกรรมให้คำปรึกษาด้านแผนผังโมเดลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หวังว่า คลัสเตอร์เหล่านี้จะผนึกกำลังกัน สร้างความเข้มแข็ง รวมกันเป็นเครือข่าย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า พร้อมให้การสนับสนุนด้วยการจัดส่งกลุ่มพี่เลี้ยง SMEs (Mentor) ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ให้คำปรึกษา แนะนำเชิงลึกแก่ผู้ประกอบการ เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าต่อไป

   

            มาร่วมซื้อสินค้าบริการออร์แกนิคและธรรมชาติคุณภาพเยี่ยมแบบครบวงจร พบผู้ประกอบการธุรกิจเกี่ยวกับสินค้าออร์แกนิคและธรรมชาติชั้นนำกว่า 30 ราย รวมทั้งยังมีหลากหลายกิจกรรมที่น่าสนใจ ลุ้นรางวัล Lucky Draw และกิจกรรมบนเวทีสุดสนุกตลอดทั้งวัน ในงาน “ออร์แกนิโค โอ้-ลัล-ล้า” วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 7:00 – 22:00 น. ณ ศูนย์การค้า One Nimmanถนนนิมมานเหมินท์ เชียงใหม่

     Wongnai

  NEWS UPDATE LASTEST

 • เที่ยวทั้งบ้าน..ล้านแรงบันดาลใจ เจ้า
 • ร่วมโปรโมตชุมชน และจังหวัดของคุณให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ได้ง่ายๆ
 • จังหวัดเชียงใหม่ เปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ...
 • ตะลุยดินแดนสัตว์แปลก “Animal Tales”
 • โครงการผลักดันการส่งออกผลไม้ภาคเหนือโดยการเชื่อมโยงการค้ากับตลาดศักยภาพ...
 • บริษัท ดนตรีสีสัน จำกัด

  88/8 หมู่ 5 ถนนบุญรักษา ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000 ติดต่อโฆษณา 053-850778-9, 083-5646499, 081-5687275
 • Dseasonfan
 • Modern9875
 • Dseason_cm
 • Modern9875
 • 053-850778
 • 4221288 & 4221088
 • Top