• NEWS UPDATE
  ไทย-จีน ร่วมมือ ด้านการเกษตร

  เมื่อวันที่ 6 พ.ค. 2561 ที่ผ่านมา มูลนิธิพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรไทย  ร่วมกับกรมพาณิชย์  มณฑลซานตง  สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้จัดให้มีงาน ประชุม"สัมมนาความร่วมมือด้านการเกษตรระหว่างประเทศไทย-มณฑลซานตง"  โดยมี นาย ติรวัฒน์  สุจริตกุล  ที่ปรึกษากองราชเลขานุการ  ในองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  สยามบรมราชกุมารีและประธานสภาวัฒนธรรม จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน  ในพิธีเปิดการสัมมนา โดยได้รับเกียรติจาก นาย ประพัฒน์  ปัญญาชาติรักษ์  ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ    นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่  และประธานมูลนิธิพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรไทย  ให้การต้อนรับคณะจาก มณฑลซานตง ซึ่งประกอบด้วย ผู้อำนวยการ สำนักงาน เอเซีย กรมพาณิชย์ มณฑล ซานตง ,นักวิจัย(รอง ผอ. ) สำนักงานการค้าต่างประเทศ กรมพาณิชย์ มณฑล ซานตง และนักวิจัย (รอง ผอ) พาณิชย์ เมืองเหวยฟาง , นายกสมาคมเครื่องจักรการเกษตรซานตง  นำ เจ้าของและผู้บริหาร บริษัทใหญ่ในมณฑล จำนวนทั้งสิ้น 9 ราย  ณ  โรงแรมแคนทารี่  ฮิลล์ เชียงใหม่ 

   

  การประชุมสัมนาในครั้งนี้ได้มีการเจรจา และลงนามความร่วมมือกันใน 3 ประเด็นคือ 

  1.การนำผลผลิตทางการเกษตรของไทยส่งออกไปขายยังมณฑลซานตง เช่นข้าว ผลไม้ ยางพาราเป็นต้น 

  2.การนำเครื่องจักรกลการเกษตรที่ทันสมัยจากมณฑลซานตงมาให้เกษตรกรไทยได้ใช้                             

  3.การลงทุนสร้างศูนย์บริการเครื่องจักรกลทางเกษตรในไทย   รวมไปถึงเรื่องการนำผลผลิตทางการเกษตรของไทยส่งออกไปขายยังมณฑลซานตงและนำเครื่องจักรที่ทันสมัยจากมณฑลซานตง มาให้เกษตรกรไทยได้ใช้ ซึ่งถือเป็นการ พัฒนาศักยภาพของเกษตรกรไทย และเป็นก้าวสำคัญต่อเกษตรกรในการเพิ่มผลผลิตและต่อยอดทางการเกษตร

  มณฑลซานตงมี ประชากรประมาณ105ล้านคน ยอดGDPภายใน มณฑล ปี 2560 36,339,000,000,000(30ล้านล้านบาท)  ถือว่าเป็นตลาดสำคัญของสินค้าไทย

     Wongnai

  NEWS UPDATE LASTEST

 • เที่ยวทั้งบ้าน..ล้านแรงบันดาลใจ เจ้า
 • ร่วมโปรโมตชุมชน และจังหวัดของคุณให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ได้ง่ายๆ
 • จังหวัดเชียงใหม่ เปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ...
 • ตะลุยดินแดนสัตว์แปลก “Animal Tales”
 • โครงการผลักดันการส่งออกผลไม้ภาคเหนือโดยการเชื่อมโยงการค้ากับตลาดศักยภาพ...
 • บริษัท ดนตรีสีสัน จำกัด

  88/8 หมู่ 5 ถนนบุญรักษา ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000 ติดต่อโฆษณา 053-850778-9, 083-5646499, 081-5687275
 • Dseasonfan
 • Modern9875
 • Dseason_cm
 • Modern9875
 • 053-850778
 • 4221288 & 4221088
 • Top