• NEWS UPDATE
  ตำรวจภูธรเชียงใหม่ เตรียมพร้อมอำนวยการความสะดวกให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว โดยกำหนดเวลาขึ้นลงที่มีความเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุ เพื่อดูแลความปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์
   
  พ.ต.อ.ปิยะพันธ์ ภัทรพงศ์สินธุ์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับมอบนโยบายจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ออกมาตรการ 5 มาตรการ ในการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อเป็นการอำนวยการความสะดวกและดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชน และนักท่องเที่ยวในช่วงสงกรานต์ ประกอบด้วย 1.) เน้นย้ำในเรื่องการอำนวยความสะดวกด้านการจราจร โดยเฉพาะการเดินทางของประชาชนที่จะกลับภูมิลำเนา หรือเดินทางท่องเที่ยว ซึ่งได้ประสานงานกับผู้ก่อสร้างถนนทั้งหมด ให้คืนผิวการจราจรให้มากที่สุด 2.) การให้บริการประชาชน โดยตั้งจุดบริการและอำนวยความสะดวก ทั้งห้องน้ำและจุดจอดพัก เพื่อดูแลไม่ให้ง่วงแล้วขับ 3.) ได้เน้นย้ำในเรื่องรักษาความปลอดภัยด้านการจราจร โดยการบังคับใช้ 11 มาตรการ “รยฝง 3 ข 4 ม” เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ บาดเจ็บ และเสียชีวิตให้น้อยที่สุด 4.) มาตรการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยได้มีการจัดโครงการ “ฝากบ้านไว้กับตำรวจ” , ระดมกวาดล้างอาชญากรรมช่วงเทศกาลสงกรานต์ , ให้มีจุดเล่นสงกรานต์ในแต่ละพื้นที่ และการใช้มาตรการ พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยวมากที่สุด และ 5.) การสืบสานประเพณีไทย โดยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะคอบสนับสนุนและดูแลให้มีการละเล่นน้ำสงกรานต์ด้วยความสุภาพตามประเพณี , ดูแลการแต่งกายที่ไม่เหมาะสม , การใช้อุปกรณ์เล่นน้ำในลักษณะที่เกิดอันตราย รวมไปถึงการเล่นน้ำที่ไม่ใช่สงครามสาดน้ำ แต่เป็นสงกรานต์น้ำตามประเพณีวัฒนธรรมไทย
  นอกจากนี้ ยังได้จัดโครงการแก้ไขปัญหาการจราจรในตัวเมืองเชียงใหม่ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561 โดยกลุ่มงานจราจร ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ได้เตรียมพร้อมอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว จึงขอให้ประชาชนศึกษาเส้นทาง พร้อมเลือกใช้เส้นทางที่ปลอดภัย และวางแผนการเดินทางล่วงหน้า เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการจราจรในการแก้ไขปัญหาการจราจรในตัวเมืองเชียงใหม่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ช่วงระหว่างวันที่ 11 - 17 เมษายน 2561 โดยเฉพาะสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญในจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ ดอยสุเทพ(อ.เมือง) , ดอยคำ(อ.เมือง) , ดอยอินทนนท์(อ.จอมทอง) , ดอยอ่างขาง(อ.ฝาง) , ดอยม่อนแจ่ม(อ.แม่ริม) , บ้านแม่กำปอง(อ.แม่ออน) โดยห้ามไม่ให้รถโดยสารขนาดใหญ่และรถโดยสารสองชั้นขึ้นบนดอยที่เป็นเส้นทางเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุสูง พร้อมทั้งกำหนดเวลาขึ้นลง เนื่องจากเป็นทางขึ้นลงเขาลาดชัน ตลอดจน ได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรและดูแลความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวเป็นพิเศษตลอดช่วงเทศกาลสงกรานต์


  Wongnai

  NEWS UPDATE LASTEST

 • ช้อป ชม ชิม เสน่ห์ ชีวิต วิถีแม่ฮ่องสอน
 • ขอเชิญทุกท่านร่วมงาน OTOP นวัตวิถี บ้านป่าสักงาม หมู่ที่ 1 ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด...
 • ขอเชิญร่วมงาน โครงการหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดเชียงใหม่
 • เชิญชวนนักปั่นและผู้สนใจร่วมกิจกรรม MAESOT BIKE TRAVEL 2018 ปั่นจักรยานเชื่อมความสัมพันธ์ชายแดนไทย...
 • จังหวัดเชียงใหม่ และ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดงาน Unseen...
 • บริษัท ดนตรีสีสัน จำกัด

  88/8 หมู่ 5 ถนนบุญรักษา ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000 ติดต่อโฆษณา 053-850778-9, 083-5646499, 081-5687275
 • Dseasonfan
 • Modern9875
 • Dseason_cm
 • Modern9875
 • 053-850778
 • 4221288 & 4221088
 • Top