• NEWS UPDATE
  จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงสงกรานต์
  จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงสงกรานต์ โดยลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยบริการ และแจกเอกสารประชาสัมพันธ์ให้ผู้ขับขี่ เตรียมพร้อมอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในช่วงหยุดยาว
   เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 09.30 น. ที่บริเวณจุดบริการประชาชน บ้านป่าจี้ ถนนคันคลองชลประทาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561 พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ตำรวจ ทหาร นายอำเภอเมือง นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ และกำนันผู้ใหญ่บ้าน ร่วมตรวจเยี่ยมหน่วยบริการ และแจกเอกสารประชาสัมพันธ์ให้ผู้ขับขี่
   ทั้งนี้ เทศบาลเมืองแม่เหียะ และฝ่ายปกครอง ได้ร่วมมือกับ ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ร่วมกันจัดโครงการดังกล่าวฯขึ้น โดยได้ตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด การตรวจวัดแอลกอฮอล์ ในพื้นที่ตำบลแม่เหียะ บริเวณป้อม ชุดรักษาหมู่บ้าน (ชรบ.) หมู่ที่ 3 บ้านป่าจี้ ถนนคันคลองชลประทาน ซึ่งได้สนธิกำลัง ร่วมกับฝ่ายปกครอง ตำรวจ ทหาร สมาชิกอาสาสมัครตำรวจบ้าน (สตม.) และ ชรบ. เข้าประจำจุดตรวจจุดสกัด เพื่อดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในพื้นที่
   จากนั้น ได้เดินทางไปยังจุดบริการนักท่องเที่ยวเชิงวัดพระธาตุดอยคำ เพื่อตรวจติดตามความพร้อมในการให้บริการนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลเทศกาลสงกรานต์ พร้อมกันนี้ได้พบปะชมรมพ่อค้าแม่ค้า ผู้ขับรถสี่ล้อแดง และนักท่องเที่ยว เพื่อนำมาเป็นแนวทางปรับปรุงการให้บริการ ซึ่งในช่วงเทศกาลสงกรานต์ มีวันหยุดราชการติดต่อกันหลายวัน ส่งผลให้ประชาชนเดินทางสัญจรโดยใช้รถใช้ถนนเพื่อกลับภูมิลำเนา และมาท่องเที่ยวยังสถานที่ต่างๆเป็นจำนวนมาก ซึ่งก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงกว่าในช่วงเวลาปกติ ประกอบกับในช่วงเทศกาลสำคัญๆที่ผ่านมา เกิดอุบัติเหตุทางถนนที่สร้างความสูญเสียต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินเป็นจำนวนมาก 
   สำหรับ สาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุนั้น ส่วนใหญ่การเสียชีวิต คือ เมาแล้วขับรถ จึงขอให้เน้นย้ำให้ประชาชนในเรื่องการสวมหมวกนิรภัย ไม่ควรขับขี่ยานพาหนะบนท้องถนนขณะมึนเมา และควรจะทำประกันภัยยนต์และจักรยานยนต์กฎหมายบังคับ เพื่อให้เทศกาลสงกรานต์เป็นเทศกาลแห่งการท่องเที่ยวอย่างมีความสุข พร้อมทั้งเน้นย้ำการใช้ “สถาบันครอบครัว” ดูแล ตักเตือน ป้องปรามสมาชิกในครอบครัวที่มีพฤติกรรมเสี่ยงในถนนสายหลัก ให้เพิ่มความเข้มข้นในการบังคับใช้กฎหมาย และวางแผนการตั้งจุดตรวจ จุดสกัด และจุดบริการประชาชนให้เหมาะสมในแต่ละชุมชน
   


  Wongnai

  NEWS UPDATE LASTEST

 • ช้อป ชม ชิม เสน่ห์ ชีวิต วิถีแม่ฮ่องสอน
 • ขอเชิญทุกท่านร่วมงาน OTOP นวัตวิถี บ้านป่าสักงาม หมู่ที่ 1 ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด...
 • ขอเชิญร่วมงาน โครงการหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดเชียงใหม่
 • เชิญชวนนักปั่นและผู้สนใจร่วมกิจกรรม MAESOT BIKE TRAVEL 2018 ปั่นจักรยานเชื่อมความสัมพันธ์ชายแดนไทย...
 • จังหวัดเชียงใหม่ และ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดงาน Unseen...
 • บริษัท ดนตรีสีสัน จำกัด

  88/8 หมู่ 5 ถนนบุญรักษา ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000 ติดต่อโฆษณา 053-850778-9, 083-5646499, 081-5687275
 • Dseasonfan
 • Modern9875
 • Dseason_cm
 • Modern9875
 • 053-850778
 • 4221288 & 4221088
 • Top