• NEWS UPDATE
  จังหวัดเชียงใหม่ปล่อยขบวนรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว หวังกระตุ้นทุกภาคส่วนตื่นตัวในการช่วยกันป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน

             เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 เวลา 11.00 น. นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงานปล่อยขบวนรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ภายใต้หัวข้อ “สร้างครอบครัวไร้รุนแรง ด้วยสื่อที่สร้างสรรค์” ณ บริเวณด้านหน้าอาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบช่องทางการช่วยเหลือ และประสานงานส่งต่อผู้ประสบปัญหาความรุนแรง และขบวนการค้ามนุษย์ พร้อมมอบสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อใช้ในการรณรงค์ให้แก่หน่วยงานต่างๆ โดยมีผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมจำนวนมาก

              สำหรับ ปีนี้การจัดกิจกรรมรณรงค์มีหัวข้อภายใต้แนวคิด  “เฉย = ช่วยทำร้าย ร่วมตีเกราะเคาะไม้ ชุมชนร่วมใจ ผู้หญิง ครอบครัว ชุมชนไทย ปลอดความรุนแรง” เป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ ในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ยุติความรุนแรง เพื่อมุ่งหวังให้เกิดการสร้างกระแสให้สังคมเกิดความตระหนักต่อปัญหาและนำไปสู่การรวมพลังในการยุติความรุนแรงของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะความรุนแรงในผู้หญิงและเด็ก ที่นับวันจะทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นและที่มีแนวโน้มสูงขึ้น ดังนั้นทุกหน่วยงานจึงจะต้องมีการบูรณาการกันเพื่อให้การทำอย่างเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และนำไปสู่การดำเนินงานอย่างมีกลไกและยั่งยืน • Wongnai

  NEWS UPDATE LASTEST

 • ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน Chang Music Connection Musictropolis
 • เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เปิดตัว “ปีใหม่” สมาชิกใหม่ลูกยีราฟ ต้อนรับปี 2018
 • แถลงข่าว “Chiang Mai Jazz Festival 7”
 • ชมรมผู้ค้ายานยนต์ จ.เชียงใหม่ จัดงาน Chiang Mai Motor Sale 2017 1-10 ธ.ค.มีแคมเปญเทียบเท่างาน...
 • จังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการ To Be Number One ครั้งที่ 3 เพื่อหารือแนวทางการดำเนินโครงการ...
 • บริษัท ดนตรีสีสัน จำกัด

  88/8 หมู่ 5 ถนนบุญรักษา ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000 ติดต่อโฆษณา 053-850778-9, 083-5646499, 081-5687275
 • Dseasonfan
 • Modern9875
 • Dseason_cm
 • Modern9875
 • 053-850778
 • 4221288 & 4221088
 • Top