• ABOUT US

  บริษัท ดนตรีสีสัน จำกัด มีการเติบโตทางธุรกิจที่เริ่มจากการผลิตรายการวิทยุ เป็นที่รู้จักในชื่อรายการ "ดนตรีสีสัน" โดย ไก่ เยาวนา อาทิตย์ธรรม ตั้งแต่ ปี 2533 กระทั่งถึงปัจจุบัน เรายังไม่หยุดนิ่ง และยังคงมีการพัฒนารูปแบบรายการวิทยุเพื่อผู้ฟังในทุกกลุ่มอย่างทั่วถึงไม่ว่าจะเป็น


  ดนตรีสีสัน Modern 9875 (FM 98.75 MHz.)


  ดนตรีสีสัน FRIEND 105.75 (FM 105.75 MHz.)

  หลายหลายคลื่นวิทยุในเครือดนตรีสีสัน เข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างชัดเจน และไม่จำกัดเฉพาะการรับฟังทางวิทยุในจังหวัดเชียงใหม่เท่านั้น ยังสามารถฟังได้ที่ทั่วโลกที่ต้องการผ่าน www.dseason.net

  บริษัท ดนตรีสีสัน จำกัด มีทีมผลิตสื่อด้านวิทยุอย่างเต็มรูปแบบ วางแผนประชาสัมพันธ์ให้กับผลิตภัณฑ์ และธุรกิจต่าง ๆ ทั่วประเทศ โดยไม่จำกัดเฉพาะงานวิทยุเท่านั้น แต่รับผลิตสปอต สปอตรถแห่ พรีเซนเทชั่น สารคดี รวมถึง การเปิดงาน เปิดตัวสินค้า และกิจกรรมต่าง ๆ ครบวงจร

  บริษัท ดนตรีสีสัน จำกัด ไม่ใช่แค่วิทยุ ไม่ผลิตเพียงแค่สื่อโฆษณา แต่รับทำสื่อโฆษณาและกิจกรรมแบบครบวงจร ดังปณิธาณที่ว่า

  ผลิตสื่อคุณภาพ สู่งานโฆษณา

  บริษัท ดนตรีสีสัน จำกัด

  88/8 หมู่ 5 ถนนบุญรักษา ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000 ติดต่อโฆษณา 053-850778-9, 083-5646499, 081-5687275
 • Dseasonfan
 • Modern9875
 • Dseason_cm
 • Modern9875
 • 053-850778
 • 4221288 & 4221088
 • Top